จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 13/01/2023 อ่าน: 3,312 ครั้ง


จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 23-27 มกราคม 2566 ช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร