สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 13/01/2023 อ่าน: 876 ครั้ง


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12-20 มกราคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 6/5-7 ซอย5 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053-613626 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 20 มกราคม 2566 ในวันเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร