วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 2,317 ครั้ง


วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 9,140 บาทต่อเดือน
ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2 ไม่มีพันธะสัญญากับหน่วยงานอื่น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและ เวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร