กศน.อำเภอบางบ่อ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 909 ครั้ง


กศน.อำเภอบางบ่อ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ตั้งแต่วันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางบ่อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง อัตรา 15,000 บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามที่ ก.ค.ศ. รับรองทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย)
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เมื่อสอบผ่านการคัดเลือกและจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูก่อนวันทำสัญญาจ้าง

 วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ ณ กศน.อำเภอบางบ่อ ตั้งแต่วันที่ 24 - 29 พฤศจิกายน 2565 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือ สามารถติดต่อสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข 023134030, 0935288904

ประกาศรับสมัคร