สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 1,867 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และผู้ช่วยงานทันตกรรม สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

1. นักวิชาการสาธารณสุข
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย  จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ
(2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานของตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ราชการหรือเอกชนเป็นผู้ลงนามรับรอง

2. ผู้ช่วยงานทันตกรรม
สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย อัตราการจ้าง จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,500 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา และ
(2) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านงานทันตกรรม หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงานของตำแหน่งผู้ช่วยงานทันตกรรม โดยต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนเป็นผู้ลงนามรับรอง

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย โทร. 0 4241 3354 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 2 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร