มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 1,745 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 8/2565

(1) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์)
สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาตรี 17,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ PHP, JavaScript, SQL
3. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. มีทักษะในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Linux, ios, Android

(2) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์)
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาตรี 17,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ PHP, JavaScript, SQL
3. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. มีทักษะในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows, Linux, ios, Android

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หรือหน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน-16 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร