สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 1,457 ครั้ง


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 ธันวาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.จันทบุรี เลขที่ 1162/12 ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประกาศรับสมัคร