มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 24/11/2022 อ่าน: 1,188 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1-7 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
3. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมและพัฒนาเว็บไซต์
4. มีความสามารถในการใช้ภาษา Structured Query Language ( SQL ) ใต้ในระดับดี
5. มีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบฐานข้อมูล Oracle

รับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม – 7 ธันวาคม 2565 โดยรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร