สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 2,991 ครั้ง


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2565 ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส.ป.ก.นครปฐม 220/5 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ประกาศรับสมัคร