โรงพยาบาลสิเกา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 23/11/2022 อ่าน: 831 ครั้ง


โรงพยาบาลสิเกา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสิเกา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 440 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิเกา ตั้งแต่วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร