กศน.อำเภอเมืองน่าน รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ

สร้างเมื่อ: 22/11/2022 อ่าน: 815 ครั้ง


กศน.อำเภอเมืองน่าน รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ

ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ ปฏิบัติงานประจำที่ กศน.อำเภอเมืองน่าน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ได้แก่ครุศาสตร์บัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองน่าน เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5477 5224

ประกาศรับสมัคร