สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 4,630 ครั้ง


สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน จํานวน 8 อัตรา

กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก
1. ประถมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
2. ปฐมวัย จํานวน 1 อัตรา
3. ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา
4. คณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
5. ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
6. สังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา
7. วิทยาศาสตร์ทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
8. คอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะรับสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเองที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร