คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 2,053 ครั้ง


คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4313

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 4313 จำนวน 1 อัตรา
สังกัด สำนักงานบริหารคณะ ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษา วุฒิปริญญารีทุกสาขา
2. เพศชายหรือหญิง หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
3. มีความรู้ความสามารถและทักษะงานธุรการ งานสารบรรณ และงานทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี
5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดี

อัตราเงินเดือน
1 วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
2. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 3,500 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2565 - 20 ตุลาคม 2565

วิธีการสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 073-333-301

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร