โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 3,263 ครั้ง


โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
- ด้านประเมินผลและวัดผล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา สาขาวัดผลและประเมินผลการศึกษา
- มีความรู้และใช้งานโปรแกรม Office ได้
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ด้านพัฒนาอาจารย์และวิจัย จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้และใช้งานโปรแกรม Office ได้
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- มีความรู้และใช้งานโปรแกรม Office ได้
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ด้านทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้และใช้งานโปรแกรม Office ได้
- มีประสบการณ์ด้านการทำงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 17,500 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาเศรษฐศาสตร์

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอก (ตึกใหม่) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร