โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/09/2022 อ่าน: 2,165 ครั้ง


โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับสมัครครูอัตราจ้าง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ตำแหน่ง ครูผู้สอน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

1 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 1 ตำแหน่ง
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา วิชาภาษาไทย
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา วิชาสังคมศึกษา
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

3 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

4 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

5 ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา วิชาภาษาญี่ปุ่น
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

6. ครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
(1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษา วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กันยายน 2565 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กลุ่มบริหารบุคคลการเงินและสินทรัพย์ ชั้น 2 ตึกสวนกุหลาบรำลึก โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร