สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 21/09/2022 อ่าน: 838 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลปากพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทาง คอมพิวเตอร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://nayok.moph.go.th/web/
2 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 19-23 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้าเวลา 08.30-11.30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13.00-16.00 น.) ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก หรือโทรศัพท์สอบถามหมายเลข 0-3738-6390 ต่อ 217 (ผู้สมัครต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงสวม รองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง (ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพฤติตนเป็นสุภาพชน และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย)

ประกาศรับสมัคร