บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

สร้างเมื่อ: 11/08/2022 อ่าน: 1,201 ครั้ง


บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 11-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3/2565

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 23 ประจำปีงบประมาณ 2565

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทุกสาขา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม microsoft office และ การทำอินโฟ กราฟฟิค ตัดต่อคลิปวีดีโอ นำเสนอได้
สามารถขับขี่รถยนต์เกียร์ธรรมดาได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ค่าตอบแทน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่ สถานที่รับสมัคร บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 11 - 19 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ (ผู้สมัครสอบเลือกสมัคร ได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

ประกาศรับสมัคร