โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา

สร้างเมื่อ: 10/08/2022 อ่าน: 679 ครั้ง


โรงพยาบาลอรัญประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 16-22 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักจิตวิทยา สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลอรัญประเทศ
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักจิตวิทยา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคารเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงพยาบาลอรัญประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร