สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานทุนของกองทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 10/08/2022 อ่าน: 1,299 ครั้ง


สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงานทุนของกองทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่ 18 สิงหาคม - 8 กันยายน 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน ณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี
(2) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ใดประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ที่อยู่ 171 หมู่ที่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 038-611792 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ประกาศรับสมัคร