สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา

สร้างเมื่อ: 09/08/2022 อ่าน: 1,263 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา ตั้งแต่วันที่ 15-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา
สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ตามกลุ่มวิชา/ทาง/ สาขาวิชาเอก ชีววิทยา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่ 3)
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่ยังไม่หมดอายุ และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. และเวลา 13.00 น. - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร