สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 2,156 ครั้ง


สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล งานกรมธุรกิจพลังงาน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างเขียนแบบ ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน
2) เพศ ชาย - หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
3) สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
4) สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
5) มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
6) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7) ประสานงานได้ดี

หลักเกณฑ์การคัดเลือก สอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือน 11,000 บาท/เดือน

การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง โดยยื่นเอกสารที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี เลขที่ 17/20 หมู่ 7 ต.หนองข้างคอก อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-38057-241 ถึง 2 โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร