สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,181 ครั้ง


สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง พาณิชย์ศาสตร์ บัญชี กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง หรือทางอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
(2) มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานคลัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 1 ถนนสละชีพ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานประกอบ การสมัครและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารด้วยลายมือชื่อตนเองให้ครบถ้วน

ประกาศรับสมัคร