สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 3,004 ครั้ง


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่ 27 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบางระจัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา  ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2 ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพรหมบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาพณิชยการ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ

3 ตำแหน่งพนักงานบริการ
งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานบริการ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

4 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านจ่า สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางระจัน
อัตราว่าง จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,690 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร :
- ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร