สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,971 ครั้ง


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี) ตั้งแต่ 29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนิติกร (วุฒิปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารสำนักงานส่วนราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตึกอัยการ ชั้น 3) ถนนดอนนก ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสุมย อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรมอำเภอเกาะสมุย ชั้น 2 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ในวันราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 นาฬิกา ถึงเวลา 12.00 นาฬิกา ภาคบ่ายเวลา 13.00 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา

ประกาศรับสมัคร