โรงพยาบาลนบพิตำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,708 ครั้ง


โรงพยาบาลนบพิตำ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลนบพิตำ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)

1 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนบพิตำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนบพิตำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

3 ตำแหน่งพนักงานบริการ(งานรักษาความปลอดภัย) จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป โรงพยาบาลนบพิตำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย อายุระหว่าง 24 - 40 ปี
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

4 ตำแหน่งพนักงานบริการ(งานทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป โรงพยาบาลนบพิตำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

5 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนบพิตำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย อายุระหว่าง 24 - 40 ปี
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

6 ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลนบพิตำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

อัตราค่าจ้าง วันละ 315 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565 - 28 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร