วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 2,458 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ
1) มีวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า ทางบริหาร/การจัดการ/บัญชี/คอมพิวเตอร์/การศึกษา ทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2) มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และโปรแกรม Excel เป็นอย่างดี
3) มีความประสบการณ์เกี่ยวกับงานสารบรรณ
4) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
5) มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
6) มีความใฝ่รู้ รับผิดชอบสูง อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
7) หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานธุรการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี
9) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา
10) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
11) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและ เงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ใบสมัคร) ด้วยตนเองได้ที่ห้องงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-121121 ต่อ 137 เว็บไซต์ www.bcnc.ac.th

ประกาศรับสมัคร