วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 815 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ 28 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
3. การรับสมัคร

วัน เวลา และวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://1th.me/e13nL ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 - 4 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
(1) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดยผู้สมัครต้อง อัพโหลดภาพถ่ายสีหน้าตรง ชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
(3) การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2565 และสิ้นสุด ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน เวลา ที่กำหนด โดย ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ โดย ผู้สมัครสอบสามารถสแกน QR Code ชำระค่าลงทะเบียนผ่าน แอพพลิเคชั่นของทุกธนาคาร และให้แนบหลักฐานยืนยันการชำระเงินได้ที่ https://1th.me/e13nL

ประกาศรับสมัคร