สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 7,333 ครั้ง


สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0215 จำนวน 1 อัตรา
อัตราการจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ และศึกษาศาสตร์บัณฑิต (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)

===> ลิงค์สมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0215 คลิกที่นี่ <===

2. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0205 จำนวน 1 อัตรา
อัตราการจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

===> ลิงค์สมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0205 คลิกที่นี่ <===

3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0183  จำนวน 1 อัตรา
อัตราการจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ ประยุกต์ สถิติ

===> ลิงค์สมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 0183 คลิกที่นี่ <===

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 8 กรกฎาคม 2565
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th หรือดูรายละเอียดได้ที่ eita.psu.ac.th ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว
ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารและการจัดการ สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-289210, 083-9455944

ประกาศรับสมัคร