ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 5,027 ครั้ง


ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่ที่ 21-27 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมหม่อนไหม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800.00 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- ด้านการบัญชี, ด้านการจัดการสำนักงาน, ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศึกษาวิชา คอมพิวเตอร์หรือการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เลขที่ 1887 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึงวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-214102

ประกาศรับสมัคร