สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 21/06/2022 อ่าน: 2,287 ครั้ง


สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 1-8 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี

ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) เลขที่ 191 ถนนบุญยาหาร ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2565ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร