สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 1,764 ครั้ง


สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ ที่ 037 454060 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัคร