โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 2,908 ครั้ง


โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-31 พฤษภาคม 2565

รายละอียด
ประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ค่าจ้าง 11,500 บาท

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ
ค่าจ้าง 9,400 บาท

3 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
ค่าจ้าง 9,400 บาท

4 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. อายุ 25-35 ปี
3. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์สาธารณะ
4. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์
5. มีใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ อย่างน้อย หลักสูตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (40 ชั่วโมง) หรือใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมพนักงานขับ รถพยาบาล/ รถปฏิบัติการฉุกเฉินปลอดภัย จะได้รับพิจารณากรณีพิเศษ
ค่าจ้าง 9,400 บาท

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร