สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 1,250 ครั้ง


สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 18-23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถิติ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง พนักงานสถิติ 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง ศาลากลางจังหวัดระนอง ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร