โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 3,182 ครั้ง


โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 10-18 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
3. ผ่านการเกณฑ์ทหาร
4. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
5. มีความรู้ด้านการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน
6. พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ดี
7. มีบุคลิกดี รักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
8. มีความสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ดีและคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้
9. มีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 10 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุ่มงานครูและบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ประกาศรับสมัคร