โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 15/01/2022 อ่าน: 3,150 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14-20 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (จ้างเหมา)

1. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ งานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้

3. ตำแหน่งพนักงานบริการ (พขร.) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้
- มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- หากผ่านการอบรมพนักงานขับรถพยาบาล/รถพยาบาลฉุกเฉินจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

4. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 6,560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้
- อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 
5. ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,550 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้

วันที่ 14-20 มกราคม 2565 เปิดรับสมัคร ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี โดยยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และขอให้ผู้ประสงค์จะสมัครปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศรับสมัคร