ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 1,319 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-31 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
เพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท (Metta International Eye Center) ครั้งที่ 1/2565
ด้วยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับ ราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท (Metta International Eye Center)

1 พนักงานเปล จำนวน 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,300 บาท
รายได้อื่นๆ เฉลี่ยเดือนละ 6,000 - 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,150 บาท
รายได้อื่นๆ เฉลี่ย เดือนละ 6,000 - 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
- มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
- มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
3 เภสัชกร จำนวน 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 24,560 บาท
รายได้อื่นๆ เฉลี่ย เดือนละ 8,000 - 14,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี) และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม - - มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ Internet
- มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4 พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้างประกอบด้วย ฐานค่าจ้าง เดือนละ 19,160 บาท
เงินพ.ต.ส เดือนละ 1,000 บาท
รายได้อื่นๆ เฉลี่ย เดือนละ 8,000 - 14,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel และ Internet
- มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
- สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
- มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
- มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
- หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วย ตัวเอง หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www. facebook.com/hr.metta (HR Meta) พร้อมส่งเอกสาร หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์โดยจัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS)มาที่งานทรัพยากรบุคคล อาคาร อำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (ใบสมัครจะยึดวันที่ตามเลขที่ลงรับหนังสือโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 - 31 มกราคม 2565 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3438 8700 - 2 ,0 3422 5818 ,0 3432 1244 ต่อ 5117

ประกาศรับสมัคร