โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 1,187 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-31 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพิจิตร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานทั่วไป

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) อัตราค่าจ้างวันละ 480 บาท จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน

2 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างวันละ 350 บาท จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันยืนรับสมัคร
- ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสามัญ

4 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันยืนรับสมัคร
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

5 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล อัตราค่าจ้างวันละ 330 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันยื่นรับสมัคร
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อย โดยขอและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลพิจิตร รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-31 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร