ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 1,155 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานประจำศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sales Representative)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย (Sale Representative)
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อัตราค่าจ้างเดือนละ 20,250.- บาท ว่างจำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งประกาศ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงิน
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก พ.ศ.2563
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาหรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
1.3 มีประสบการณ์ทางด้านการขาย การตลาด การวางแผนการขาย การดูแลลูกค้าองค์กร การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ หรือมีประสบการณ์ในสายงานโรงพยาบาลหรือธุรกิจสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
1.4 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
1.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ลาออกจากราชการ ตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด
1.6 มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
1.7 มีความสามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี รวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้
1.8 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานได้อย่างเหมาะสม
1.9 มีความสามารถในการติดต่อ การสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล และการประสานงานได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
1.10 ชอบเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
1.11 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีใจรักในงานบริการลูกค้าและงานขาย
1.12 สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์ สามารถนำมาใช้งานได้
1.13 หากมีประสบการณ์ด้าน Sale จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://cmu.to/8xev5
โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาเปิดทำการของศูนย์บริการฯ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์หมายเลข 053 - 93 5097 ต่อ 108 (คุณดุชมณีกร)

ประกาศรับสมัคร