วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 1,337 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการพยาบาลชั้นหนึ่ง
 
2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์ด้านการศึกษา เช่น จัดทำแผน/โครงการเกี่ยวกับการจัดการ หรือ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา หรือ สวัสดิการนักศึกษา หรือการประกันคุณภาพการศึกษา หรืองานทะเบียน และเอกสารด้านการจัดการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 
3. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาเครื่องกลหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. เป็นผู้มีประสบการด้านการซ่อม บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
2. เป็นผู้มีประสบการด้านการสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ ประดิษฐ์ ทดสอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 10 -14 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ และสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5583 0785

ประกาศรับสมัคร