สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/01/2022 อ่าน: 3,344 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,290.- บาท
วุฒิปริญญาตรี หมายเหตุ: ระหว่างการทดลองงาน อัตราจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (ระยะเวลาการทดลองงาน 3 เดือน)

 3. คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
3.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของข้อบังคับว่าด้วย
การบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2562
3.2 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
3.3 อายุระหว่าง 18 - 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

5. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
5.1 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิทยาศาสตร์เคมี เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 5.2 มีประสบการณ์การใช้เครื่อง GC, HPLC, GC-MS, LC-MS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.3 มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลางขึ้นไป
5.4 มีความรู้ด้านระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.5 มีความรู้ด้านการทำ Method validation จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานออนไลน์ (JOBS@PSU) ได้ที่ https:/resume.psu.ac.th/index.aspx ชื่อตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ หรือเข้าลิ้งค์การสมัครได้ใน Facebook สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และ การทดสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแนบเอกสารหลักฐานในการสมัครในระบบสมัครงานออนไลน์ (JOBS@PSU) ให้ครบถ้วน ภายในวันและเวลา ที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ใบรับรองคุณวุฒิผู้สมัครส่งในชื่อ คุณอรพรรณ แก้วบุญทอง สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (สมัครงาน)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร