หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 03/01/2022 อ่าน: 6,396 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้รับสมัคร
2.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
2.2 ไม่เป็นผู้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีผิดสัญญากู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2.3 ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาวิทยาการจัดการ
2. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Microsoft Excel ในการปฏิบัติงานได้ดี
3. สามารถเขียนหนังสือราชการเพื่อใช้ติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้
4. มีการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักจัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง และสามารถ ตรวจสอบได้
5. มีความสามารถทำงานเป็นทีม อดทนมีวินัย และเสียสละเพื่อองค์กรได้ เช่น การทำงานนอกเวลาราชการ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกวันที่ 11 มกราคม 2565
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงาน ออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และปฏิบัติตาม ขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดในเว็บไซต์

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร