เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดงานประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 28/12/2021 อ่าน: 6,453 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


เทศบาลนครสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน สังกัดงานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลนครสงขลา

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
สังกัดงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

1) หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ผลิตสื่อมัลติมีเดีย งานแอนิเมชั่น ออกแบบกราฟิกประชาสัมพันธ์
- ถ่ายภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ ตัดต่อไฟล์วิดีโอ
- เขียนข่าว เขียนบทความ เขียนสคริปต์สกู๊ปข่าว
- ออกแบบวารสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ Infographics
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์
2) วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาหรือ สารสนเทศ
3) ระยะเวลาการจ้าง ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ 1 ปี
4) ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท รวมเป็น 10,000 บาท
5) สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อง มาตรฐาน
ทัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 2  มิถุนายน 2547 และประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร สำนักงานเทศบาลนครสงขลา(ด้านหลัง) จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-7431-1015 ต่อ 158

ประกาศรับสมัคร