มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/12/2021 อ่าน: 5,895 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 - 5 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12/2564

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขที่อัตรา 092006 คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท สังกัด คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
3. หากมีความสามารถในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และโปรแกรมกราฟฟิก เช่น Adobe Photoshop หรือ Adobe illustrator หรือ CorelDraw จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ การเขียนข่าว การใช้อุปกรณ์บันทึกภาพ นิ่งและภาพเคลื่อนไหว งานแนะแนวการศึกษา หรืองานที่เกี่ยวข้องทางด้านประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่อัตรา 122002 คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการ คอมพิวเตอร์
2. หากมีความรู้ทางด้านการตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย โปรแกรมผลิตสื่อการสอนโปรแกรมการพัฒนาสื่อ มัลติมีเดีย โปรแกรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ โปรแกรมการพัฒนา Application หรือ Web Application หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถสมัครได้ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร