โรงเรียนอนุบาลสงขลา รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 22/12/2021 อ่าน: 7,566 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


โรงเรียนอนุบาลสงขลา รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-26 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลสงขลา ตำแหน่ง ครูผู้สอน

1 ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2 ครูปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา
3 ครูห้องเรียน MEP. จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูได้รับเงินเดือนอัตรา 15,000 บาท ต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Internet ได้คล่อง
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการทำงาน มีจิตอาสา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูปฐมวัย ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ตำแหน่งครูปฐมวัย ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูได้รับเงินเดือนอัตรา 15,000 บาท ต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Internet ได้คล่อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการทำงาน มีจิตอาสา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูห้องเรียน MEP. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ตำแหน่งครูห้องเรียน MEP. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูได้รับเงินเดือนอัตรา 15,000 บาท ต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Internet ได้คล่อง
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการทำงาน มีจิตอาสา

**มีหลักฐานแสดงการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม**

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร