สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 รับสมัครตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3

สร้างเมื่อ: 20/12/2021 อ่าน: 11,495 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 รับสมัครตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 ในสำนักเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) ตามที่กำหนด

ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ขั้น 3 จำนวน 1 อัตรา ประจำสำนักตรวจเงิน แผ่นดินจังหวัดสงขลา และสำนักในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) ตามที่กำหนด ซึ่งจะบรรจุเพิ่มเติมเมื่อมีตำแหน่งว่างในภายหลัง

** สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา)**
1. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
2. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี
3. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล
4. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา
5. สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรีทางด้านบัญชี


อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) ที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

วิธีการรับสมัครสอบและ วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ) และให้ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.audit.go.th/home หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” โดยใบสมัครจะต้องติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ไม่มีรอย ประทับตราใช้แล้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว
การรับสมัครสอบดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) จะรับสมัครสอบทางไปรษณีย์ (ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น) โดย ให้จัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS) ถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 (จังหวัดสงขลา) เลขที่ 424 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 และวงเล็บมุมซองว่า “สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างสมทบ” ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565 โดยถือวันที่ที่ทำการ ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครสอบเป็นสำคัญ เอกสารการสมัครสอบที่ส่งภายหลัง วันที่ 17 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครสอบจะไม่ได้รับการพิจารณา ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-724771-5 ต่อ 131 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร