จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 18/12/2021 อ่าน: 8,980 ครั้ง


จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 64 ถึง 4 มกราคม 65

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจังหวัดยะลา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดยะลา ชั้น 2 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร