วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/12/2021 อ่าน: 5,810 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


วิทยาลัยการอาชีพนาทวี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนาทวี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. พนักงานบริการ (ครู) สาขาช่างยนต์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในทาง เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/ เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลังวิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์/เทคโนโลยีอุตสา หการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องกล)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุใช่าง ยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร/เทคโนโลยีเครื่องกล
2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัครสอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแขลน ที่มี ความจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อน วันได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง (กรณีกลุ่มสาขาวิชาขาดแคลน 72 สาขาวิชา)

2. พนักงานบริการ (ด้านการเงินละบัญชี) 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวนเงิน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ.พิจารณารับรองแล้ว ในทาง การจัดการทั่วไป (การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ (การบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา (การบัญชี)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2564
วิธีการสมัคร รับสมัครในรูปแบบออนไลน์ ให้ผู้สมัครดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครตามขั้นตอนวิธีการ ดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ www.nathawee.ac.th เลือกหัวข้อ “สมัครสอบพนักงาน ราชการ (ออนไลน์) ”
2 กรอกรายละเอียดในเอกสารการสมัครซึ่งประกอบด้วย คำร้องขอสมัคร และ ใบสมัครให้ครบถ้วนทุกช่องรายการ ลงชื่อผู้สมัคร และอัปโหลดรูปหน้าตรง ลงวันที่สมัครให้เรียบร้อย พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบตามข้อ 3.3
3 ส่งเอกสารการสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการ สมัครตามข้อ 3.2 โดยส่งทางไปรษณีย์มายัง วิทยาลัยการอาชีพนาทวี เลขที่ 22 หมู่ 1 ถนนนาทวี ประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160 โดยประทับตราไปรษณีย์ในวันสุดท้ายของการรับ สมัครภายในวันเวลาที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1

ประกาศรับสมัคร