โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 1,118 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

(1) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,700 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1) ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครสอบ)
1.2 สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่ไม่หมดอายุ
1.4 ไม่จำกัดเรื่องภูมิลำเนา แต่จะต้องไม่มีปัญหาเรื่องที่พัก สามารถจัดหาที่พักได้ด้วยตนเอง
1.5 มีความสามารถและพร้อมปฏิบัติงานในระบบเวรผลัดได้ทุกเวร (เช้า-บ่าย-ดึก)
1.6 มีใจรักในงานบริการด้านการช่วยเหลือและดูแลผู้ที่มีปัญหาเจ็บป่วยทั้งทางกาย ใจ และสังคม
1.7 มีความสามารถในการดูแลทำความสะอาดสิ่งปฏิกูล สกปรก น่ารังเกียจ รวมทั้งเลือด สารคัดหลั่ง จากร่างกายมนุษย์ได้
1.8 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผ่านการรับรองโดยแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลของรัฐ

(2) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,030 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 อายุ 20 - 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
1.2 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ปริญญาตรีสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) ปริญญาตรีวิทยา ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน)
1.3 มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเวชสถิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1.4 ไม่จำกัดเรื่องภูมิลำเนา แต่จะต้องไม่มีปัญหาเรื่องที่พัก สามารถจัดหาที่พักได้ด้วยตนเอง
1.5 มีความสามารถและพร้อมปฏิบัติงานใน วันหยุดราชการ
1.6 สุขภาพร่างกายแข็งแรง ผ่านการรับรองโดยแพทย์แผนปัจจุบัน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

(1) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.1 เพศหญิง อายุ 20 - 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัคร
1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหากมีวุฒิประกาศนียบัตรบริบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
1.3 ไม่จำกัดเรื่องภูมิลำเนา แต่จะต้องไม่มีปัญหาเรื่องที่พัก สามารถจัดหาที่พักได้ด้วยตนเอง
1.4 มีความสามารถและพร้อมปฏิบัติงานในระบบเวรผลัดได้ทุกเวร (เช้า-บ่าย-ดึก) และวันหยุดราชการ
1.5 มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1.6 มีใจรักในงานบริการด้านการช่วยเหลือและดูแลผู้ที่มีปัญหาเจ็บป่วยทั้งกายใจและสังคม
1.7 มีความสามารถในการดูแลทำความสะอาดสิ่งปฏิกูลรวมทั้งเลือดสารคัดหลั่งจากร่างกาย

(2) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 310 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเปิดรับสมัคร
2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
2.3 มีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะตามที่กฎหมายกำหนดที่ยังไม่หมดอายุ
2.4 มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องยนต์ และมีความรู้เรื่องเส้นทาง
2.5 มีความสามารถและพร้อมปฏิบัติงานในระบบเวรผลัดได้ทุกเวร (เช้า-บ่าย-ดึก) และวันหยุดราชการ
2.6 มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2.7 มีใจรักในงานบริการด้านการช่วยเหลือและดูแลผู้ที่มีปัญหาเจ็บป่วยทั้งกายใจและสังคม

(3.) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (รายวัน)  จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 515 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. ไม่จำกัดเพศ
3. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
4. มีความสามารถและพร้อมปฏิบัติงานในระบบเวรผลัดได้ทุกเวร (เช้า-บ่าย-ดึก) และวันหยุดราชการ
5. มีใจรักในงานบริการด้านการช่วยเหลือและดูแลผู้ที่มีปัญหาเจ็บป่วยทั้งกายใจและสังคม

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร