ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ด้านโรคข้าว

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 833 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ด้านโรคข้าว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
กลุ่มงานอารักขาข้าว (โรคข้าว) ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ด้านโรคข้าว (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาโรคพืช
2. มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ การเกษตร และโรคพืช มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านเชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรีย
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ข้อมูลได้
4. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เลื่อมใสและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ช่วยศึกษา/ทดลอง/บันทึกผล/รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงานวิจัยด้านโรคข้าว ทั้งภายในห้องปฏิบัติการ โรงเรือน แปลงนาทดลอง และแปลงนาเกษตรกรทั้งในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และนอกพื้นที่ รวมทั้งปฏิบัติงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ส่งหลักฐานการสมัคร ได้แก่ Resume Transcript และบทคัดย่องานวิจัยหรือปัญหาพิเศษ (ระบุชื่อ ผู้ร่วมวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ)มาที่ e-mail: duangkamon.b@rice.mail.go.th ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2564

ประกาศรับสมัคร