ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 1,921 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.)
เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กราฟิกดีไซเนอร์ และ เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565 ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มฟล. โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ (ระยะเวลาในการจ้างงานถึง 30 กันยายน 2565)

**รายละเอียดเฉพาะตำแหน่งงาน**
1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ บัญชี การประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- งานเอกสาร การเขียนหนังสือราชการ
- งานการเงินและบัญชี
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
- การจัดประชุม/การจัดนิทรรศการ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้

2. ตำแหน่ง กราฟิกดีไซเนอร์ (Graphic Designer)
วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Motion Graphic / Infographic และอื่น ๆ
- ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
- สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามได้
*หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ (GIS)
วุฒิการศึกษา: วุฒิปริญญาตรี  สาขาภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สํารวจภูมิประเทศโดยใช้ระบบกําหนดตําแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS)
- การจัดทำ จัดเก็บ คัดลอก บันทึก และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้าระบบคอมพิวเตอร์
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปกติได้
- สามารถออกปฏิบัติงานภาคสนามได้
*หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ*
**อัตราเงินเดือน ระดับปริญญาตรี 15,000-20,200 บาท**

สนใจสมัครงานได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEue0oXsekSJwDSeQ5VMJcn2oxz1wN3TJtjlYMbrmbUAqrCA/viewform
สอบถามรายละเอียดการรับสมัครงานเพิ่มเติม โทร 053-917742 หรือ  Email: rspg.botanical@mfu.ac.th